ว่าด้วย การแต่งงาน

posted on 03 Mar 2011 19:03 by kikiekikie in FineDay
จงรักกันและกัน แต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรัก
 
และขอให้ความรักนั้นเป็นเสมือนห้วงสมุทร
 
อันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสอง
 
จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน
 
จงให้ขนมปังแก่กัน แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน
 
จงร้องและเริงรำด้วยกัน และจงมีความบันเทิง
 
แต่ขอให้แต่ละฅนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยว
 
ดังเช่นสายพิณนั้นต่างอยู่โดดเดี่ยว ทว่าสั่นสะเทือนด้วยทำนองดนตรีเดียวกัน
 
จงมอบดวงใจ แต่มิใช่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
 
เพราะพระหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้นที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้
 
และจงยืนอยู่ด้วยกัน แต่อย่าใกล้กันนัก
 
เพราะว่าเสาของวิหารนั้น ก็ยืนอยู่ห่างกัน
 
และต้นโอ๊คต้นไซเพรส ก็มิอาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้
 
 
 
 
ที่มา : ปรัชญาชีวิต 
คาลิล ยิบราน นิพนธ์
ระวี ภาวิไล ถอดความ

Comment

Comment:

Tweet

Are you seeking for professional CV writing services? Still ignorant of how to write a resume? Check out Prime-Resume company. Here you may find resume formats or buy resume from highly qualified resume writers.

#4 By up here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-26 15:55

I need to create my essay abruptly. Probably I will buy Online Essays. I cannot detect a better way.

#3 By Research Paper Writing (31.184.238.21) on 2012-01-25 00:51

Wow, fantastic announcement close to this topic. Could please say me how long period of time this can take? Just because I am going to complete the dissertation contents page or probably that would be much better to order the dissertation writing. Thnx.

#2 By dissertation writing (91.212.226.136) on 2012-01-13 10:18

Lots of students choose to buy an essay at the paper writing service referring to this topic.

#1 By GracielaMoreno33 (31.184.238.21) on 2012-01-11 07:18